• February 7, 2023

ในที่สุดแบตเตอรี่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกก็มาถึงแล้ว และพร้อมที่จะปฏิวัติพลังงานหมุนเวียน

การปฏิวัติเขียวเพื่อให้โลกดำเนินต่อไป

ในที่สุดแบตเตอรี่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกก็มาถึงแล้ว และพร้อมปฏิวัติพลังงานหมุนเวียน Sunny Supercapacitor เป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่สามารถชาร์จในไม่กี่วินาที เก็บพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไปถึง 100 เท่า และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 1,000 รอบ อุปกรณ์ประกอบด้วยอิเล็กโทรดสองขั้ว – แอโนดและแคโทด – ซึ่งคั่นด้วยอิเล็กโทรไลต์ อิเล็กโทรไลต์ประกอบด้วยสองชั้น: ชั้นหนึ่งประกอบด้วยไอออนที่นำอิเล็กตรอนจากแคโทดไปยังแอโนดในระหว่างการชาร์จ ในขณะที่ชั้นอื่นประกอบด้วยไอออนที่นำพาอิเล็กตรอนจากแอโนดไปยังแคโทดในระหว่างการคายประจุ Sunny Supercapacitor ใช้อิเล็กโทรไลต์เหลวชนิดพิเศษที่ช่วยให้ชาร์จในไม่กี่วินาทีและคายประจุได้มาก

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่ผลิต จัดเก็บ และปล่อยพลังงานไฟฟ้าในรูปของพลังงานเคมี มันแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์ไฟฟ้าเคมี แบตเตอรี่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีตั้งแต่หนึ่งเซลล์ขึ้นไป ขั้วบวกของแต่ละเซลล์เชื่อมต่อกับขั้วของวงจรและเรียกว่าแคโทด ขั้วลบของแต่ละเซลล์เชื่อมต่อกับขั้วของวงจรและเรียกว่าขั้วบวก เมื่อกระแสไหลผ่านวงจร อิเล็กตรอนจะไหลจากแอโนดไปยังแคโทดผ่านลวดหรือสายเคเบิล และสร้างแรงดันไฟฟ้าระหว่างกัน

โลกใหม่แห่งพลังงานสามารถปฏิวัติได้ด้วยแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้เป็นแหล่งพลังงานที่ปฏิวัติวงการซึ่งสามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ รถยนต์ และแม้กระทั่งบ้าน ตลาดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้เติบโตอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะถึง 45 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2565 สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับตลาดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้คือสามารถสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งผู้คนสามารถใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนสำหรับกิจกรรมประจำวันของพวกเขาได้

พลังงานหมุนเวียนคือการใช้แหล่งพลังงานที่เติมตามธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์ที่แปลงแสงอาทิตย์นี้เป็นไฟฟ้า ซึ่งสามารถให้พลังงานแก่บ้านเรือนและธุรกิจได้ แผงเหล่านี้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และสามารถติดตั้งบนหลังคา ในแถวขนาดใหญ่ หรือบนบกเพื่อสร้างพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด

เหตุใดพลังงานหมุนเวียนจึงต้องการแหล่งพลังงานใหม่นี้ แหล่งพลังงานหมุนเวียนมักจะมีราคาแพงกว่าเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม เช่น น้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน เนื่องจากจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวจากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เวลานานในการเติมเต็ม แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และลมต้องการแหล่งพลังงานใหม่เพื่อใช้เป็นพลังงาน แหล่งพลังงานใหม่จะสามารถเก็บพลังงานหมุนเวียนในลักษณะที่สามารถใช้งานได้ทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน พลังงานหมุนเวียนเป็นหัวข้อที่สำคัญเพราะเป็นหัวข้อที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในโลกในปัจจุบัน มีหลายประเทศทั่วโลกที่ลงทุนอย่างหนักในด้านพลังงานหมุนเวียนเพราะพวกเขาต้องการอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศและประชาชนของพวกเขา แหล่งพลังงานหมุนเวียนใหม่จะให้พลังงานแก่แหล่งพลังงานหมุนเวียนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของเรามากเกินไป

แบตเตอรี่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกจะปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม สู่พลังงานความร้อนใต้พิภพ แบตเตอรี่ที่ทรงพลังที่สุดในโลก นั่นคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ถูกตั้งค่าให้ปฏิวัติพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ สู่ลม และแม้แต่ความร้อนใต้พิภพ จะสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าแบตเตอรี่ชนิดอื่นและสามารถชาร์จและคายประจุได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 วินาที ความก้าวหน้าของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีมาช้านานแล้ว ต้นแบบแรกถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แต่ก็ไม่ถึงปลายศตวรรษที่ 20 ที่พวกเขาเริ่มใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนาใหม่นี้ ขณะนี้อุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในจุดที่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าได้ เช่น การจ่ายพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้า หรือการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียน

ประชากรโลกเพิ่มขึ้นในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติกำลังหมดลง นี่เป็นปัญหาที่เราจำเป็นต้องแก้ไขในตอนนี้ การปฏิวัติเขียวเป็นคำที่ใช้อธิบายชุดของนวัตกรรมทางสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยโลกในสถานะปัจจุบัน แบตเตอรี่ที่จ่ายพลังงานให้กับความต้องการด้านพลังงานของโลกนั้นใกล้จะปฏิวัติด้วยเทคโนโลยีใหม่ ผู้บริโภคจะสามารถจ่ายไฟให้กับบ้าน รถยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นานหลายปีด้วยการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียว มีการพัฒนาหลอดไฟและสมาร์ทโฟนเพื่อทดแทนเมื่อไฟที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หมด

แบตเตอรี่ในปัจจุบันต้องพึ่งพาวัสดุที่เป็นพิษ เช่น ตะกั่วและกรดซัลฟิวริกเพื่อกักเก็บพลังงาน แต่วัสดุที่เป็นพิษเหล่านี้กำลังค่อยๆ สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของเรา แบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่เรียกว่า SuperCapacitors กำลังเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างช้าๆ ซึ่งใช้วัสดุที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง แผงโซลาร์เซลล์ที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่ฐานจะชาร์จซูเปอร์คาปาซิเตอร์ที่สามารถเก็บพลังงานได้มากถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับการชาร์จ! นักวิทยาศาสตร์ยังได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กที่ใช้อิเล็กโทรไลต์เหลวแทนตัวทำละลายเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือกรดเช่นกำมะถัน

วิธีจักรยานไฟฟ้าจะปฏิวัติอุตสาหกรรมพลังงาน

จักรยานไฟฟ้ามีมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีนี้ทำให้จักรยานยนต์เหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้น จักรยานไฟฟ้าได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไฟฟ้า ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีราคาแพงกว่าจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊ส อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าลดลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีราคาถูกลงและเข้าถึงได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป อีกวิธีหนึ่งที่จักรยานไฟฟ้าสามารถช่วยปรับปรุงระบบพลังงานของเราคือการจัดหาแหล่งการคมนาคมเพิ่มเติมที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างผู้ที่ไม่มีรถยนต์หรือไม่ต้องการใช้รถได้มากเท่าที่ควร

จักรยานไฟฟ้าเป็นจักรยานประเภทหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พวกเขาอยู่มานานกว่าศตวรรษแล้ว แต่เพิ่งได้รับความนิยมในทศวรรษที่ผ่านมา จักรยานไฟฟ้าเป็นจักรยานไฮบริดหรือไฟฟ้า/เหยียบที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนคันเหยียบ แล้วขับล้อหลัง สามารถขี่ได้หลายวิธี เช่น ปั่นจักรยานแบบดั้งเดิม ขี่บนทางเท้า ขี่บนเส้นทางวิบาก และทางวิบาก หรือแม้แต่ขึ้นบันได จักรยานไฟฟ้ากำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในเขตเมืองเนื่องจากความสามารถในการให้ความสะดวกสบายมากกว่าจักรยานแบบดั้งเดิมและมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

จักรยานไฟฟ้าทำงานอย่างไร จักรยานไฟฟ้า เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางโดยไม่ต้องกังวลเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณ พวกเขายังเป็นวิธีที่ดีในการรักษารูปร่าง จักรยานไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งสามารถให้ระยะทางหลายพันไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง มอเตอร์จักรยานไฟฟ้าใช้พลังงานจากก้อนแบตเตอรี่ ซึ่งจะถูกแปลงเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยเกียร์และฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่ จักรยานไฟฟ้ามีมานานกว่า 100 ปีแล้ว แต่เพิ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการจ่ายได้

E-Bikes กำลังปฏิวัติการขนส่งสีเขียวในเมืองอย่างไร กำลังกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับรถยนต์และการขนส่งสาธารณะ พวกเขายังเป็นวิธีสัญจรไปมาในเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น E-bikes มีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเหมือนในทุกวันนี้ ด้วยความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจาก e-bikes ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขา สิ่งนี้นำไปสู่ความตระหนักในการขับขี่ e-bike อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จักรยานประเภทอื่นไม่มีให้

ประโยชน์ของการใช้ e-bikes นั้นไม่มีที่สิ้นสุดและกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวัน แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าเหมาะสมกับบริษัทของคุณหรือไม่? ต่อไปนี้คือเหตุผล 2 ประการที่คุณควรพิจารณาใช้ไฟฟ้า

  1. E-Bikes เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: E-bikes ใช้ไฟฟ้าแทนน้ำมันหรือน้ำมัน ซึ่งเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ทั่วไป

  2. E-Bikes ถูกกว่า: หากคุณคำนวณต้นทุนเมื่อเวลาผ่านไป e-bikes จะช่วยประหยัดเงินในบริษัทของคุณ เพราะพวกเขาไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเท่ารถยนต์

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยานยนต์เพื่อธุรกิจได้เข้าครอบงำอุตสาหกรรมยานยนต์ ยานพาหนะเหล่านี้เสนอวิธีแก้ปัญหาความท้าทายมากมายที่ธุรกิจต้องเผชิญเมื่อพยายามใช้งานในสภาพแวดล้อมในเมืองที่แออัด ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อะไรคือประโยชน์ของการใช้จักรยานไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเดินทางโดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันและน้ำมัน พวกเขายังถูกกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถยนต์ จักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนื่องจากประสิทธิภาพ ความสามารถในการจ่ายได้ และคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของจักรยานไฟฟ้า หลายคนสงสัยว่าการใช้จักรยานไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไร จักรยานไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายที่ทำให้พวกเขาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้โดยสาร เช่น ค่าบำรุงรักษาต่ำและไม่มีการปล่อยมลพิษหรือค่าเชื้อเพลิง จักรยานไฟฟ้ายังให้การขับขี่แบบไร้เสียงซึ่งใครก็ตามที่กำลังมองหาวิธีที่สะดวกกว่าในการเดินทางไปรอบๆ เมืองก็สามารถเพลิดเพลินได้